Skip links

Sėkmingas renginio planavimas

Seminaro tikslas
Suteikti dalyviams praktinių žinių apie renginių organizavimo metodiką ir vadybą, gilinti organizavimo bei vadybos įgūdžius ir gebėjimus.

Seminaro nauda
Seminaro dalyviai išmoks sukurti renginio planą, valdyti renginio apimtį; paskirstyti atsakomybes; planuoti resursus ir laiką, sudaryti tvarkaraščius; įvertinti renginio rizikas bei sukurti atsako planą.

Mokymų metodai: teorinių modelių pristatymas, praktinės užduotys, diskusijos, situacijų analizė.

Seminaro temos:

  1. Išsami renginio organizavimo ciklo analizė.
  2. Renginio valdymo planas ir jo sudėtinės dalys.
  3. Renginio apimties valdymas: atliktinų darbų planavimas (darbų hierarchinė struktūra).
  4. Atsakomybių paskirstymas (atsakomybių matrica).
  5. Resursų ir laiko planavimas (tvarkaraštis): gairių planas, veiklų tinklinė diagrama.
  6. Renginio rizikų apibrėžimas, identifikavimas, atsako veiksmų planavimas ir jų valdymas.
  7. Seminaro apibendrinimas: dalyvių klausimai, įžvalgos, refleksijos.

Trukmė – 8 ak. val.

Daugiau informacijos: vilija.malinauskaite@increation.lt

X