Skip links

Pagrindiniai renginio organizavimo etapai

Seminaro tikslas

Suteikti dalyviams praktinių žinių apie renginių organizavimo metodiką ir vadybą, gilinti organizavimo bei vadybos įgūdžius ir gebėjimus.

Seminaro nauda

Seminaro dalyviai susipažins su renginio organizavimo ciklo principais; išmoks sukurti ir pristatyti renginio idėją; pagal vadybos principus tinkamai apsibrėžti renginio tikslą ir uždavinius; parengti pirminę meninę renginio idėją, programą ir scenarijų; renginio turinį ir formą pritaikyti pagal tikslinės grupės poreikius ir galimybes.

Mokymų metodai: teorinių modelių pristatymas, praktinės užduotys, diskusijos, situacijų analizė.

Seminaro temos:

1. Renginys ir projektų vadyba – kodėl darbai organizuojami projektiniu principu. Kas yra projektų vadyba. Trumpa renginio organizavimo ciklo apžvalga. Renginio idėja, jos pristatymas ir patvirtinimas.

2. Renginio tikslas ir uždaviniai. Kuo vadyboje tikslas skiriasi nuo uždavinių. Kaip apibrėžti tikslą ir uždavinius, kad jie būtų visiems suprantami ir priimtini. SMART metodas.

3. Pirminės renginio meninės idėjos, pirminio scenarijaus ir pirminės renginio programos paruošimas.
Susipažinimas su kūrybiškumo strategijomis, jų panaudojimas savo grupės renginio meninės idėjos, pirminio scenarijaus ir programos sukūrimui, rezultatų pristatymas.

4. Seminaro apibendrinimas: dalyvių klausimai, įžvalgos, refleksijos. 

Trukmė – 8 ak. val.

Daugiau informacijos: vilija.malinauskaite@increation.lt

X