Skip links

Sudėtingų situacijų valdymas ir konfliktų prevencijos gebėjimų lavinimas

Seminaro tikslas

  • Suteikti seminaro dalyviams teorinių žinių bei praktinių įgūdžių, kurie leistų atpažinti konfliktines situacijas bei jas kūrybiškai valdyti, naudojant konfliktų valdymo strategijas bei asmeninius konfliktų sprendimo metodus.
  • Gilinti dalyvių bendravimo įgūdžius, lavinti emocinį intelektą, padėti dalyviams įsisąmoninti asmeninio indėlio, sprendžiant konfliktines situacijas, svarbą.

Seminaro nauda

  • Įgyti praktiniai įgūdžiai padedantys arba išvengti konflikto pradinėje stadijoje, arba paverčiantys destruktyvų konfliktą konstruktyviu tolimesnėse jo fazėse.
  • Įgyti praktiniai įgūdžiai, padedantys suvaldyti konfliktines situacijas.
  • Įsisavinti praktiniai metodai, teikiantys galimybę koreguoti santykius su kolegomis ir klientais.
  • Geresni santykiai su auklėtiniais ir jų artimaisiais.

Metodika: teorinių modelių pristatymas, diskusijos, bendradarbiavimo ir nežodinės komunikacijos įgūdžius formuojančios praktinės užduotys, situacijų analizė.

Seminaro temos

1. Konflikto vystymosi fazės. Konflikto sprendimo schemos. Mūsų reakcija sudėtingose situacijose: jausmų, minčių, lūkesčių ir elgesio ryšys.

2. Kai kartais mums nesiseka susikalbėti. Faktas ar interpretacija, kaip juos atskirti? Emocijų įtaka mūsų gebėjimui mąstyti, iracionalių minčių įtaka mūsų veiksmams. Emocijos kaip diagnostinis instrumentas. Netinkami elgesio tikslai.

3. Kodėl nežodinės kito žmogaus reakcijos yra svarbios. Išorinės ir paslėptos konfliktų priežastys. Komunikacijos barjerai. Gebėjimas klausytis ir išgirsti. Klausytojo barjerų įveikimas. Empatinis klausymasis, kalibravimas. Savo ir kitų emocijų atpažinimas. Savo ir kitų lūkesčių atpažinimas. Savo ir kitų elgesio tikslų atpažinimas. Praktinės užduotys.

4. Informacijos perdavimo svarba. Kaip perduoti informaciją, kad būtume išgirsti? Kalbėtojo barjerų įveikimas. Užduočių delegavimas. Sumuštinio principas. Praktinė užduotis.

5. Šio seminaro įgūdžių apjungimas. Praktinė užduotis, apjungianti gebėjimą klausyti, įvertinti oponento emocijas ir lūkesčius, skatinanti išsiaiškinti paslėptas konflikto priežastis ir neišsakytus lūkesčius bei užduočių delegavimą savo komandos nariams.

6. Seminaro apibendrinimas: dalyvių klausimai, įžvalgos, refleksijos.

Seminaro trukmė – 8 ak. val.

Smulkesnė informacija: vilija.malinauskaite@increation.lt

X