Skip links

Paruošimas PMP sertifikaciniam egzaminui

Renkama nauja grupė! Mokymai nuotoliniu būdu vyks 2024 m. kovo 25-26 ir balandžio 8, 15 dienomis. Kaina 890 EUR.

Atkreipiame dėmesį, kad 2021 metais PMI atnaujino reikalavimus kandidatams bei įgyvendino naują egzaminų formatą. Šie mokymai atnaujinti pagal egzaminų reikalavimus, galiojančius nuo 2021 m. sausio 2 d.

Daugiau informacijos galite gauti info@increation.lt arba mob. tel. nr. +370 618 80321.


Projektų valdymo profesionalų (PMP- Project Management Professional) paruošimo programa.

Project Management Professional (PMP) yra pasaulinį pripažinimą pelniusi sertifikacija projektų vadybos srityje. Ją vykdo Project Management Institute (PMI). Sertifikacija paremta ANSI standartu – A Guide to the Project Management Body of Knowledge, sutrumpintai vadinamu PMBOK Guide.

Kurso tikslai:

 • Paruošti klausytoją PMP egzamino laikymui.
 • Užtvirtinti projektų valdymo žinias pagal PMBOK standarto procesus.
 • Supažindinti dalyvius su sertifikavimo reikalavimais.
 • Supažindinti dalyvius su egzamino konstrukcija.
 • Atkreipti dėmesį į egzamino klausimų formulavimą, dažniausiai egzamine daromas klaidas.

Mokymo metu dalyviai studijuoja projektų valdymo procesus ir žinių sritis pagal PMBOK standartą, atlieka testus, analizuoja atsakymus bei gauna išsamius dėstytojo komentarus, laiko bandomąjį testą (180 klausimų).

Projektų valdymo profesionalas – asmuo, atitinkantis išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimus, besilaikantis profesinės etikos kodekso reikalavimų ir išlaikęs egzaminą, kuriuo siekiama objektyviai įvertinti ir patikrinti projektų valdymo žinias. Taip pat PMP privalo visuomet stengtis atitikti sertifikavimo reikalavimus ir toliau tobulėti profesinėje srityje. Sertifikacijos reikalavimus galite pasitikslinti Project Management Instituto tinklalapyje.
Šis kursas skirtas asmenims, siekiantiems įgyti PMI (Project Management Institute) projektų vadovo kvalifikaciją PMP (Project Management Professional). Reikalaujama, kad dalyviai būtų susipažinę su bendrais projektų vadybos principais, turėtų praktinės darbo patirties projektuose.

PMP sertifikacijos nauda:

Jums:

 • PMP sertifikacija išskiria projektų vadovus iš kitų projektų vadovų tarpo;
 • Daugelis prestižinių organizacijų pageidauja, kad jų projektų vadovai turėtų PMP sertifikatą;
 • PMI skelbia, kad sertifikuotų projektų vadovų pajamos, vidutiniškai 15% yra didesnės nei tų, kurie nėra sertifikuoti.

Jūsų organizacijai:

 • Standartizuoja projektų vadovų turimas žinias ir patirtį organizacijoje;
 • Sąlygoja vieningo PV žodyno, standartizuotų procesų, darbo metodų, informacinių įrankių naudojimą organizacijoje;
 • Projektų vadovų sertifikavimas sąlygoja projektų valdymo kultūros organizacijoje formavimą bei didina organizacijos brandą projektų vadybos srityje;
 • Sąlygoja aiškių kompetencijos reikalavimų esamiems ir naujai į organizaciją priimamiems projektų vadovams naudojimą;
 • Padeda suformuluoti aiškius kriterijus ieškant projekto subrangovų ir partnerių;
 • Suteikia konkurencinį pranašumą kitų įmonių atžvilgiu.

Programa

I diena

1. PMI ir PMP sertifikatas – trumpa apžvalga.
2. Pasiruošimo ir egzamino laikymo specifika.

  2.1. Kaip ruoštis egzaminui.
  2.2. Klausimų struktūra ir stilius;
  2.3. Egzamino laikymo metodika;

3. Projektų vadybos pagrindai. Kertinė informacija apie projektų vadybą.
Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.
4. Projekto procesų grupės. Penkios procesų grupės, apimančios visą projekto gyvavimo ciklą:

  4.1. Inicijavimas;
  4.2. Planavimas;
  4.3. Vykdymas;
  4.4. Kontrolė ir stebėsena;
  4.5. Užbaigimas.

5. Projekto žinių sritys:

  • 5.1. Integravimas. Projekto veiklų integralumo valdymas;

Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.

  • 5.2. Apimtis. Projekto apimties valdymas;

Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.

II diena

5.3. Projekto trukmė. Projekto tvarkaraščio valdymas;
Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.
5.4. Kaštai. Projekto kaštų valdymas;
Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.
5.5. Rizika. Projekto rizikos valdymas;
Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.

III diena

5.6. Kokybė. Projekto kokybės valdymas;
Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.
5.7. Žmogiškieji resursai. Projekto komandos valdymas;
Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.
5.8. Komunikavimas. Projekto komunikavimo valdymas;
Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.

IV diena

5.9. Pirkimai ir tiekimai. Projekto pirkimų ir tiekimų valdymas;
Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.
5.10. Suinteresuotosios šalys. Projekto suinteresuotųjų šalių valdymas;
Praktinis užsiėmimas. Darbas su testavimo programa.
6. Apibendrinimas, žinotinos sąvokos ir išimtys.

Kurso trukmė 35 val., mokymai vyksta nuotoliniu būdu, sesijomis po 9 val.

X