Skip links

Efektyvi renginių organizavimo metodika

Tikslinė auditorija: mokytojai, auklėtojai, būrelių vadovai.

Seminaro tikslas

Suteikti dalyviams praktinių žinių apie renginių organizavimo metodiką ir vadybą, gilinti organizavimo bei vadybos įgūdžius ir gebėjimus.

Seminaro nauda

Seminaro dalyviai gebės

  • planuoti, ir vadovauti renginiui;
  • kurti renginio programą;
  • formuoti komandą ir dirbti su ja;
  • užtikrinti sėkmingą komunikaciją su visais renginio dalyviais;
  • užtikrinti visų renginio etapų kontrolę bei atlikti rezultato analizę ir pateikti išvadas;
  • renginio turinį ir formą pritaikyti pagal tikslinės grupės poreikius ir galimybes.

Mokymų metodai: teorinių modelių pristatymas, praktinės užduotys, diskusijos, situacijų analizė.

Seminaro temos

1. Renginys, jo apibrėžimas, renginio reikšmė ir prasmė. Renginio organizavimo etapai: idėja, jos pristatymas ir patvirtinimas, planavimas, darbų koordinavimas ir kontrolė, renginio apibendrinimas.

2. Idėja, jos pristatymas, patvirtinimas. Minčių žemėlapis. Renginio tikslas ir uždaviniai.

3. Planavimas: atliktinų darbų (darbų hierarchinė struktūra), resursų ir laiko planavimas (tvarkaraštis), atsakomybių paskirstymas, rizikų valdymas.

4. Renginio scenarijus ir programa, meninis apipavidalinimas, trukmė; auditorija; atlikėjai ar/ir dalyviai.

5. Darbas su renginio dalyviais: komandos formavimas.

6. Darbas su renginio dalyviais – rėmėjais, klientais, dalyviais, žiūrovais.

7. Renginio organizavimo ypatumai: reklama ir sklaida; vietos parinkimas ir paruošimas; elgesys renginio metu; laiko valdymas renginio metu, auditorijos valdymas, nenumatytų aplinkybių valdymas.

8. Renginio apibendrinimas, išvados bei dalijimasis gerąja patirtimi.

9. Šio seminaro apibendrinimas: dalyvių klausimai, įžvalgos, refleksijos. 

Seminaro trukmė – 2 d. (12 ak.val.)

Smulkesnė informacija: vilija.malinauskaite@increation.lt

X