Skip links

Efektyvus laiko valdymas

Tai 3 seminarų po 8 ak. val. ciklas, tęsiantis vadybos temą. Šie seminarai yra skiriami laiko vadybos įgūdžiams formuoti ir gilinti.

Seminarų tikslas

Suteikti dalyviams praktinių žinių apie laiko valdymo strategijas, technikas ir metodikas bei jų svarbą planuojant tiek konkrečius kasdieninius darbus, tiek kuriant ilgalaikius strateginius planus, gilinti organizavimo bei vadybos įgūdžius ir gebėjimus.

Seminarų nauda

Seminarų dalyviai išmoks:

 • Atrasti savo asmeninius „laiko ėdikus“, t.y. sužinos., kokios yra jų pagrindinės laiko valdymo klaidos.
 • Susidėlioti prioritetus, aiškiai suformuluoti tikslus ir uždavinius, sukurti konkrečius operatyvinius kasdienos planus bei strateginius tolimus planus.
 • Atrasti, kas yra svarbiausia siekiant tikslų, kas suteikia galimybę greičiau ir rezultatyviau įgyvendinti tikslus.
 • Sukurti aiškų ir tikslų darbo planą bei grafiką.
 • Teisingai paskirstyti laiko resursus, nenaudojant jų smulkmenoms ir nereikalingiems darbams.
 • Laisvus laiko resursus skirti naujiems tikslams išsikelti ir/arba kūrybinei veiklai.
 • Neišnaudoti laiko resursų nerezultatyvioms veikloms tvarkant dokumentus arba vedant susirinkimus.

Mokymų metodai: teorinių modelių pristatymas, praktinės užduotys, testai, diskusijos, situacijų analizė.

Mokymo kursas “Laiko valdymas“

I seminaras

“Kaip išmokti efektyviai valdyti savo laiką priimant teisingus sprendimus”

Temos:

 1. Laiko valdymo strategija – kas tai? Svarbiausi elementai.
 2. Kur pradingsta mūsų laikas?
 3. Laiko valdymo žingsniai (1) -tikslų išsikėlimas:

  • Situacijos analizė (SSGG/SWOT),
  • Franklino piramidė,
  • Tikslo numatymas,
  • Tikslo formulavimas pagal SMART, KISS,
  • Tikslo pasiekimo strategijos ir metodai.
 4. Laiko valdymo žingsniai(2) – planavimas:
  • Strateginis ir operatyvinis planavimas:
  • KANBAN
  • DHS
  • Weekplan
  • Išmoktų pamokų pritaikymas
  • Prevencinių veiksmų numatymas.
  • Tiesioginis ir atvirkštinis planavimas,
  • Laiko dienoraščio vedimas
  • Atsakomybių paskirstymas.
 5. Pagrindinės laiko valdymo taisyklės.

II seminaras

“Efektyvus asmeninio laiko organizavimas suvaldant „laiko ėdikus“”

Temos:

 1. Pirmojo seminaro apžvalga.
 2. Laiko valdymo žingsniai (3) -teisingas sprendimų priėmimas:
  • Informacijos surinkimas,
  • prioritetų nustatymas,
  • Pareto principas,
  • ABC analizė,
  • Eizenhauerio principas,
  • Užduočių delegavimas.
 3. Laiko valdymo žingsniai (4) – vykdymas ir organizavimas:
  • Dienotvarkė,
  • Darbotvarkė,
  • „Kanban, DHS sistema
  • Suplanuotų užduočių vykdymas
  • Darbiniai pasitarimai (problema, kaip ją spręsti),
  • Tinkamų darbo sąlygų ir instrumentų parūpinimas;
  • Suplanuotų prevencinių veiksmų vykdymas.
  • Delegavimas (atsakomybių paskirstymas!)
 4. Laiko ėdikai arba Laiko vagys:
  • Darbų atidėliojimas.
  • „Mėgstamas“ ir nemėgstamas“ darbas.
  • Nemokėjimas pasakyti „NE“.
  • Kolegos ir pavaldiniai.
 5. Ką veiksime kitame seminare.

III seminaras

“Išbandytos praktikos optimizuojant darbą su dokumentais ir suvaldant pasitarimų laiką”

Temos:

 1. Pirmųjų seminarų apžvalga
 2. Laiko valdymo žingsniai (5) kontrolė:
  • Darbo proceso kontrolė,
  • Iškeltų tikslų siekimo kontrolė,
  • Dienos rezultatų apžvalga,
  • Ataskaitiniai susirinkimai,
  • Tarpinės ataskaitos.
 3. Laiko valdymo žingsniai (6) – informavimas ir komunikavimas:
  • Racionalūs pasitarimai;
  • Racionalus derybų vedimas;
  • Racionalus telefono ir kitų šiuolaikinių technologijų naudojimas;
  • Racionalus korespondencijos vedimas;
  • Atmintinės, lapukai ant stalo, priminimai ir kt.
  • Užtikrinimas, kad visi žino info ir žino, kur ją rasti.
 4. Apibendrinimas.

Kurso trukmė 3 d. (24 ak. val.)

Daugiau informacijos: info@increation.lt

X