Skip links

CompTIA Project+

IT projektų valdymas pagal CompTIA Project+

CompTIA Project+ sertifikacija skirta IT projektų vadovams, projektų dalyviams, užsakovams, projektų savininkams, kurie siekia įgyti žinių, reikalingų sėkmingam projektų įgyvendinimui specifinėje IT projektų srityje.
Asmenims, siekiantiems įgyti CompTIA Project+ sertifikaciją, rekomenduojame turėti projektų vadybos pagrindų žinių, darbo MS Project įgūdžių, taip pat išklausyti šį kursą.
Kursas parengia CompTIA Project+ atestavimo egzaminui PKO-003. Egzamino išlaikymas atitinka 2000 valandų praktinio projektų valdymo patirties.

Programa:

Įvadas
1. CompTIA Project+ ir egzaminas – trumpa informacija
2. IT Projektų valdymas

2.1. Projekto apibrėžimas

2.2. Projekto valdymas

2.3. Projekto procesai

2.4. Projekto gyvavimo ciklas

2.5. Organizacijos įtaka projektui.

2.6. Projekto vadovo vaidmuo.

3. Projekto inicijavimas

3.1. Projekto reikalavimai

3.2. Projektų atranka

3.3. Projekto suinteresuotieji asmenys

3.4. Projekto paskyra

3.5. Projekto tikslas, jo suformulavimas

Savarankiška užduotis – testų pavyzdžiai

4. Apimties planavimas

4.1. Apimties aprašymas

4.2. Darbų išskaidymo schema

4.3. Darbų paketo specifikavimas

Savarankiška užduotis – testų pavyzdžiai

5. Tvarkaraščio planavimas

5.1. Veiklų eiliškumo nustatymas

5.2. Kritinis kelias 

5.3. Kritinės grandinės metodas

Savarankiška užduotis – testų pavyzdžiai

6. Išteklių ir kaštų planavimas

6.1. Resursų planavimas.

6.2. Atsakomybių matrica

6.3. Biudžeto sudarymas.

Savarankiška užduotis – testų pavyzdžiai

7. Kiti planavimo procesai

7.1. Personalo planavimas

7.2. Kokybės planavimas

7.3. Rizikų valdymas

7.4. Komunikavimas projekte

Savarankiška užduotis – testų pavyzdžiai

8. Pilnas projekto planas
9. Projekto vykdymas

9.1. Komandos valdymas

9.2. Suinteresuotųjų pusių valdymas

9.3. Plano vykdymas

10. Projekto kontrolė

10.1. Apimties pakeitimų kontrolė

10.2. Projekto kontrolės elementai

10.3. Įgytos vertės metodas

11. Projekto užbaigimas

11.1. Rezultato pateikimas

11.2. Dokumentavimas

Savarankiška užduotis – testų pavyzdžiai

Mokymų trukmė 4 dienos (32 ak. val.)

X