Skip links

Projektų valdymo aspektai įmonių vadovybei

Norėdami sėkmingai valdyti projektų portfelį įmonėje, padalinių vadovai turi suvokti, kaip kiekvienas projektas dera su organizacijos strategija ir atitinkamai juos išdėstyti pagal svarbą. Šis kursas suteiks Jums naudingų žinių ir praktinių įgūdžių sėkmingam organizacijos projektų portfelio valdymui.

Kurso tikslas:

Supažindinti su praktikoje patikrintu požiūriu, kaip valdyti svarbius, skubius projektus, užtikrinant organizacijos investicijas į pelningiausius projektus, skiriant jų vykdymui optimalius resursus ir užtikrinant savalaikį jų įvykdymą. Mokymų metu nagrinėjami klausimai, kurie daro įtaką projektui, bet negali būti išspręsti vien paties projekto viduje, o yra spręstini organizacijos vadovybės lygmenyje.
Kursas yra skirtas įmonės ir padalinių vadovams, projektų programų vadovams, projektų užsakovams. Pradiniai reikalavimai dalyviams yra vadovavimo patirtis, taip pat pageidaujama, kad dalyviai būtų susipažinę su projektų vadybos pagrindais.

Įgytų žinių nauda:

Kurso metu dalyviai išmoks:

 • Suderinti inicijuojamus projektus su įmonės strategija;
 • Atrinkti, prioretizuoti ir valdyti projektų portfelį sudarančius projektus;
 • Greičiau vykdyti projektus efektyviai naudojant resursus;
 • Numatyti strateginius rizikos valdymo planus;
 • Skatinti vieningos terminijos ir metodikos taikymą organizacijoje;
 • Sukurti vykdomų projektų stebėjimo sistemą išskiriant esminius rodiklius;
 • Geriau suvokti projektų tarpusavio priklausomybės ir poveikio sąsajas.

Kurso metu nagrinėjamos temos:

 • Projektų valdymo aktualumas šiuolaikinėje įmonėje;
 • Projektų tipai ir valdymo ypatumai;
 • Įmonių projektai;
 • Projektų valdymo ir įmonės organizacijos struktūra;
 • Projekto rezultatus veikiantys faktoriai;
 • Projektų valdymo standartai;
 • Projektų vadybos kompetencija;
 • Pagrindinės sėkmingo projektų portfelio valdymo taisyklės.

Kurso trukmė 2 d. (16 ak. val.)

X