Skip links

Projektų programų valdymas

Kurso tikslas:

 • Pateikti pasaulinio lyderio – Projektų valdymo instituto (PMI) – sukurto programų valdymo standarto pagrindinius principus.
 • Suteikti žinių, reikalingų metodiškai valdyti programą sudarančius projektus,
 • Padėti susisteminti jau turimas žinias,
 • Pateikti būdus kaip efektyviai naudoti programos resursus.
 • Pateikti organizacijos strategijos įgyvendinimo per programų valdymą būdus.

Šis kursas skirtas organizacijų, jų padalinių bei projektų valdymo skyrių vadovams, taip pat projektų vadovams, valdantiems sudėtingus, kompleksinius projektus ar projektų programas.

Mokymo metu dalyviai išmoks:

 • Suderinti inicijuojamus projektus su įmonės strategija;
 • Atrinkti, prioretizuoti ir valdyti projektų programą;
 • Greičiau vykdyti projektus efektyviai naudojant resursus;
 • Numatyti strateginius rizikos valdymo planus;
 • Skatinti vieningos terminijos ir metodikos taikymą organizacijoje;
 • Sukurti vykdomų projektų stebėjimo sistemą išskiriant esminius rodiklius;
 • Geriau suvokti projektų tarpusavio priklausomybės ir poveikio sąsajas.

Kurso metu nagrinėjamos temos:

 • Pagrindinės koncepcijos;
 • Projektų programos valdymas;
 • Plano ruošimas ir tikslinimas daugiaprojektinėje aplinkoje;
 • Tvarkaraščiai ir resursų skyrimas;
 • Daugelio projektų resursų skyrimas;
 • Atskaitomybė ir kontrolė.

Kurso trukmė 2 d. (16 ak. val.)

X