Skip links

Microsoft Project 2016 projektų vadovui

Šis kursas yra skirtas projektų vadovams ir projektų komandos nariams, planuojantiems ir įgyvendinantiems projektus įvairiose srityse (IT, statyba, marketingas, paslaugų kūrimas ir t.t.) ir norintiems automatizuoti, efektyvinti ir supaprastinti savo veiklą.

Kurso tikslas:

Suteikti žinių apie Microsoft Project 2016 programinę įrangą, ir jos racionalų panaudojimą.

Išmokyti praktiškai naudotis programa:

 • parengti projekto tvarkaraštį (grafiką),
 • suplanuoti išteklius,
 • išlyginti darbuotojų užimtumą,
 • kontroliuoti projekto veiklas,
 • rengti projekto eigos ataskaitas.
 • išspręsti kilusius tvarkaraščio ir resursų konfliktus.
 • operatyviai gauti reikiamą informaciją apie projektą ir ją efektyviai pateikti suinteresuotiesiems asmenims.

Įgytų žinių nauda Jums:

 • Susipažinsite su geriausiomis praktikomis paremtais tvarkaraščio sudarymo principais.
 • Išmoksite sudaryti dinamišką projekto tvarkaraštį ir efektyviai išnaudoti programos teikiamus pranašumus projekto valdymui.
 • Nuolat turėsite aktualią informaciją apie projekto eigą.
 • Turėsite galimybę greitai gauti tikslią informaciją apie projektą, dinamiškai reaguoti į suinteresuotųjų šalių poreikius ir pokyčius.
 • Pakelsite savo, kaip projekto vadovo kompetenciją.

Kurso metu nagrinėjamos šios temos:

1. MS Project 2016 struktūra, pagrindinės sąvokos.
2. MS Project programa, būtini programos nustatymai.
3. Naujo projekto sukūrimas.
4. Projekto veiklų planavimas.

4.1. Planavimo pagrindai.

4.2. Veiklų priklausomybės.

4.3. Veiklų apribojimai ir ribinės datos (deadline).

4.4. Trukmės ir pastangų planavimas.

4.5. Pasikartojančios veiklos.

5. Resursų planavimas.

5.1. Projekto resursų nustatymas.

5.2. Resurso informacija (darbo laikas, kaštai).

6. Priskyrimų planavimas.

6.1. Priskyrimo samprata.

6.2. Resursų priskyrimas.

6.3. Planavimas keičiant resursų apimtis (effort driven).

6.4. Resursų lygiavimas (leveling).

7. Kritinis kelias.
8. Projekto bazinis planas.
9. Projekto eigos sekimas.
10. Nuokrypių analizė.
11. Projekto ataskaitos.

11.1. Spausdinimo vaizdiniai.

11.2. Spausdinimo ataskaitos.

11.3. Papildomų ataskaitų sudarymas.

12. Projekto duomenų importas ir eksportas.

Kurso trukmė 2 d. (16 ak. val.)

X