Skip links

Projekto rizikų valdymas

 


Projekto rizika – tai tikėtinas įvykis, kuris gali turėti tiek teigiamos, tiek ir neigiamos įtakos projektui. Rizikos projekte yra neišvengiamos, o net 80% visų projekto rizikų galima prognozuoti ir valdyti. Todėl projekto rizikos valdymo tikslas yra sumažinti neigiamų veiksnių įtaką ir padidinti pozityvių veiksnių įtaką. Siekiantiems šių tikslų siūlome „Projektų rizikos valdymo“ kursą.

Šis kursas skirtas esamiems projektų vadovams ir patyrusiems projektų dalyviams, gilinantiems savo žinias projektų vadybos srityje. Rekomenduojame kurso dalyviams turėti projektų vadybos pagrindų žinias.

Kursas sukurtas pagal JAV Projektų valdymo instituto (PMI) rizikų valdymo standartą.

Kurso tikslas:

 • Supažindinti kurso klausytojus su PMI požiūriu į projektų rizikos valdymą.
 • Pateikti metodiką bei rekomendacijas, įtvirtintas pasauliniu PMI standartu.
 • Praktiškai išnagrinėti būtinus projekto rizikų valdymo veiksmus.
 • Įtvirtinti iniciatyvų projekto vadovo požiūrį į rizikų valdymą.

Kiekviena šio kurso dalis patikrinta praktiškai ir privalo būti taikoma kiekviename projekte, nepriklausomai nuo jo dydžio ar srities.

Įgytų žinių nauda:

 • Įgysite išsamias žinias apie projektų rizikos valdymą bei jo metodikas;
 • Efektyviau planuosite ir kontroliuosite projekto rizikos valdymo procesus – numatysite ir įvertinsite rizikas, sukursite kontrpriemonių veiksmus, numatysite komandos dalyvių vaidmenis ir atsakomybes.

Kurso metu nagrinėjamos temos:

 • Rizikos valdymo apžvalga;
 • Rizikos valdymo planavimas;
 • Rizikos identifikavimas;
 • Kokybinė ir kiekybinė rizikų analizė;
 • Atsako priemonių planavimas ir įgyvendinimas;
 • Rizikų stebėsena ir kontrolė.

Kurso trukmė 2d. (16 ak. val.)

X